Pani Hannie Rabczyńskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 35 wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w trudnych chwilach po śmierci Taty, składają wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy