Dziecko w szkole

NASZE DZIECKO ROZPOCZYNA NAUKĘ W SZKOLE

Rozpoczęcie przez dziecko szkolnej edukacji jest w każdej rodzinie ogromnym wydarzeniem. Właściwe przygotowanie dziecka do szkoły w rodzinie, jego przeżycia, sukcesy lub niepowodzenia w pierwszych dniach pobytu w szkole mogą w istotny sposób zaważyć na postawach dziecka i jego motywacji uczenia się. Od tej pory zmieni się dotychczasowy tryb życia dziecka i rodziny.
Dzisiejsza szkoła różni się od tej, do której uczęszczali rodzice dzieci. W kl. I – III wprowadzono kształcenie zintegrowane, co oznacza, że zniknął podział na przedmioty. Celem kształcenia na tym etapie edukacji jest przygotowanie dziecka do uczenia się, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, nauka podstawowych umiejętności, czyli poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania ze zrozumieniem, pisania, liczenia, dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, myślenia analitycznego i syntetycznego, ale także rozwijania osobowości i indywidualności każdego dziecka.
Zmienił się także sposób oceniania, gdzie ocenę cyfrową zastąpiła ocena opisowa. Za jej pomocą nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o osiągnięciach, sukcesach, postępach, trudnościach
i uzdolnieniach.

  • Na co należy zwrócić uwagę na początku drogi szkolnej dziecka?

    * Cierpliwie i konsekwentnie przyzwyczajać dziecko, aby pamiętało o swoich obowiązkach szkolnych (np. pakowanie tornistra, odrabianie zadań itp.)
    Dobrze kierować postępowaniem dziecka, a nie wyręczać je w obowiązkach. Aktywność własna rozwija, usamodzielnia i wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny i psychiczny. Dobra pomoc oznacza wspólne robienie z dzieckiem.
   * Doceniać sukcesy dziecka, nawet te najdrobniejsze. Nie żałować pochwał.
   * Omawiać z dzieckiem przyczyny niepowodzeń i wypracowywać wspólnie sposoby zapobiegania im.
   * Spędzać z dzieckiem możliwie dużo czasu wolnego, poświęcając go na rozmowę, spacery, zabawę.
   * Ograniczać oglądanie telewizji. Dobierać takie programy, które zawierają wartości edukacyjne oraz filmy o niezbyt dużym ładunku emocjonalnym.
   * Czytać dzieciom. Głośne czytanie dziecku rozwija język, pamięć, wyobraźnię, uczy myślenia, buduje więź emocjonalną pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Ponadto zapewnia emocjonalny rozwój, uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu, poszerza wiedzę, poprawia koncentrację uwagi, ułatwia naukę w szkole i kształtuje nawyk czytania.
  • Dopalacze.  Gdzie szukać pomocy?

   Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

    
   Najważniejsze numery telefonów:

   800 060 800
   – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.
   116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci              i Młodzieży.
   800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
   800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania  Rzecznika Praw Dziecka.
   112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.