Spotkanie uczniów klasy Vd z Panem Bartłmiejem Szymczakiem – autorem książki pt.  “Powrót Barubara”

 

W dniu 17 kwietnia uczniowie klasy Vd wraz z wychowawcą i nauczycielem współorganizującym mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z autorem książki pt. Powrót Barubara – Panem Bartłomiejem Szymczakiem.

Spotkanie odbyło się w tyskiej Mediatece. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali opowieści Pana Szymczaka o tym, jak książka powstała i kto jest jej bohaterem. Następnie Pan Szymczak przeczytał uczniom dwa opowiadania, do których dzieci wykonały ilustracje.

Na koniec każdy uczestnik spotkania dostał na pamiątkę egzemplarz książki.

Jeden egzemplarz trafił do szkolnej biblioteki.

Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawe spotkanie.

 

Uczniowie klasy Vd, p. K. Turczynowicz i p. M. Szojda