Organizacja roku szkolnego 2022/23

 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023 r.                                                                                                        Rekolekcje wielkopostne 3 kwietnia – 5 kwietnia 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty 23,24,25.05.2023r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 23 czerwca 2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 3dni egzamin ósmoklasisty ( 23,24,25.05.)
31.10.2022r., 2.05.,4.05.,5.05.,9.06.2023r.

Zebrania wychowawców klas z rodzicami

14-15 września 2022r.
7-8 grudnia 2022r.
1-2 marca 2023r.
10-11 maja 2023r.

Konsultacje z rodzicami

5.10.2022 r.
2.11.2022r.
4.01.2023r.
8.02.2023 r.
5.04.2023r.
7.06.2023 r.
Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze- 11.01.2023r.
Konferencja plenarna z I półrocze-1.02.2023r.
Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2022/2023 -14.06.2023r.
Konferencja plenarna za rok szkolny 2022/2023 -27.06.2023r.