Organizacja roku szkolnego 2023/24

Rozpoczęcie roku szkolnego  4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty 14,15,16 maja 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2023r.

3 listopada 2023r.

2 maja 2024r.

14,15,16 maja 2024r. – egzaminy uczniów klas 8

29 maja 2024r. – Święto Szkoły, Dzień Sportu, Dzień Dziecka

31 maja 2024r.

 

Zebrania wychowawców klas z rodzicami

 

 

18-19    września 2023r.

12- 13    grudnia 2023r.

marzec 2024r. – konsultacje lub zebranie wg potrzeb

13-14     maja 2024r.

 

Konsultacje z rodzicami

 

 

 

4.10.2023 r.

8.11.2023r.

3.01.2024r.

3.04.2024r.

5.06.2024 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

Konferencja plenarna za I półrocze

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2023/2024

Konferencja plenarna za rok szkolny 2023/2024

23.01.2024r.

13.02.2024r.

12.06.2024r.

25.06.2024r.