Projekty i innowacje

 • Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Uczniowie klasy 5a w tym roku przystąpili do międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja wspierającego rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. W projekcie bierze ponad 3000 placówek.

Koordynatorem projektu jest Pani mgr Magdalena Ruda

Pod tym linkiem mapa placówek biorących udział w projekcie: https://liblink.pl/kGMqxJ0Nke

Szczegóły na plakacie poniżej.

 

 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

 

Skuteczna ochrona danych osobowych, to istotna kwestia. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” XI edycja – rok szkolny 2020/2021.Celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności

 

Harmonogram XI edycji programu edukacyjnego Twoje Dane – Twoja Sprawa

 

 • Dołączyliśmy do KLUBU Szkół UNICEF

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.

 

 

Uczniowie klasy 6a i 6b biorą udział   w zajęciach prowadzonych   w ramach innowacji pedagogicznej pt. “Write back soon”,  autorstwa p. Herdy oraz p. Ptaszek. Innowacja  ma na celu rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych   w języku angielskim. Realizując jej założenia,  dzieci nauczą się   i utrwalą  korespondencyjne formy grzecznościowe tak, by   w przyszłości posługiwały się nimi zupełnie naturalnie. Podczas  spotkań, będą omawiać i ćwiczyć różne formy wypowiedzi pisemnych- pocztówka, list, kartka urodzinowa oraz e-mail, będą tworzyć wspólnie wypowiedzi metodą projektów. Zdobyte umiejętności wykorzystają w praktyce pisząc  własne kartki lub listy, które zostaną wysłane do rówieśników ze szkół zagranicznych wybranych poprzez portal  Cambridge Assesment English. Udział w zajęciach na pewno dostarczy naszym uczniom wiele radości i  pozytywnych emocji,  jak również pomoże im w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty.

 • Przygody Kota Ciepłosława- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Kot Ciepłosław zaprasza do wspólnej przygody!  Realizujemy  nowy projekt edukacyjny dla dzieci z klas I-III  pt. Przygody Kota Ciepłosława, przygotowany przez PGE Energia Ciepła. Program ma na celu budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych, przekazywanie wiedzy o tym, jak powstaje ciepło i skąd bierze się prąd. Patronat honorowy nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.

Szkolnym koordynatorem programu  jest Pani mgr Tamara Widłok

 • Akademia Świetlicowa- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Uczniowie klas I-III, którzy zapisani są do świetlicy szkolnej,  uczestniczą

w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym –  Akademia Świetlicowa

pt. ” Świetliczaki na tropie…skrzydeł”.

Koordynatorem projektu jest Pani mgr Matylda Szojda.

Więcej informacji Swietliczaki_2020_21__1_

 • “Trzymaj Formę”- Ogólnopolski Program Edukacyjny

“Trzymaj Formę!”  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikatowym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci  i aktualnej sprawności fizycznej.

       Program “Trzymaj Formę!” jest oparty na  najnowszych badaniach nad zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną. Przy tworzeniu programu powołano grupę ekspertów z dziedziny odżywiania i aktywności fizycznej. Eksperci z Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Żywności i Żywienia opracowali założenia do pilotażowego programu “Trzymaj Formę!” w którym wzięło udział ponad 560 uczniów . Wnioski z programu pilotażowego oraz materiały informacyjne posłużyły do stworzenia programu.

Program  będzie  realizowany  w klasach V-VIII

Szkolnym koordynatorem programu jest Pani mgr Anna Marzec

 

 • UNIWERSYTET DZIECI

Fundacja  działająca  non-profit na rzecz pozytywnej zmiany edukacji. Zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspierając edukację dzieci w szkołach podstawowych. Od wielu lat realizuje nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości i pasji. Misją fundacji jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie w nim działać.

Projekty Uniwersytetu Dzieci w Klasie w roku szkolnym 2020-21

Czym jest projekt? 
 • Projekt to cykl 8 lekcji składający się z zaproponowanych scenariuszy, dotyczących wybranej tematyki.
 • Projekt składa się z 2 etapówlekcji na rozgrzewkę, które pozwalają na integrację dzieci i oswojenie ich ze swoimi emocjami oraz lekcji tematycznych – związanych z wiodącym tematem projektu.
 • W ciągu roku szkolnego nauczyciel może zgłosić swoją klasę do jednego z projektów.
 • Lekcje oparte są na Metodzie Pytań i Doświadczeń
 • LISTA NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH PROJEKT  I FORMA PROJEKTU – W LINKACH PONIŻEJ

List_do_dyrekcji_Mali_matem TW

list MN

List_do_dyrekcji_Praca_projektowa JSZ

List_do_dyrekcji_Ja_w_spoleczenstwieIN

List_do_dyrekcji_Ja_w_spoleczenstwie BF

List_do_dyrekcji_Lekcje_z_emocjami.MR

 

 

 • „ Projekt z ZUS” dla uczniów klas VIII

 

Celem „Projektu z ZUS” jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół podstawowych, którzy już niedługo wkroczą na rynek pracy. „Projekt z ZUS” uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny); ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

Zadaniem uczestników projektu jest wykonanie materiału wyjaśniającego, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

Dodatkowym zadaniem uczestników projektu jest wykonanie pracy, wyjaśniającej, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

Formy wykonania pracy:
1) film: do 5 min (w formacie avi, mp4),
2) plakat: preferowany format A2, karton (minimum 150 g/m2, tzw. brystol),
3) komiks: minimum 5 scenek.

Autorzy prac najlepszych i wyróżnionych w etapie centralnym otrzymują nagrody rzeczowe, w zależności od zajętego miejsca. Najlepsze   i wyróżnione w etapie centralnym prace są publikowane na stronie www.zus.pl/edukacja

                    Koordynatorami programu w każdej VIII  klasie są wychowawcy klas

 • Projekt z języka niemieckiego „Pokaż mi jak się uczysz”

 

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty otrzymała Krajową Odznakę Jakości za projekt z języka niemieckiego „Pokaż mi jak się uczysz”.

Odznaka Jakości przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning  szkołom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.

Projekty, którym przyznawane są Odznaki Jakości, prezentują zarówno wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, w interesujący sposób korzystają z technologii TIK, a swoje działania opierają przede wszystkim na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Nasz projekt został poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:

 1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność.
 2. Integracja z programem nauczania.
 3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi.
 4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi.
 5. Wykorzystanie technologii.
 6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja.

Projekt był realizowany od lutego 2020 roku przez grupę uczniów klasy 8 pod opieką nauczyciela języka niemieckiego- Pani mgr Agnieszki Gałuszki  wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku.

Celem projektu było przygotowanie ósmoklasistów do stworzenia bazy materiałów do nauki oraz sposobów utrwalenia zdobytej wiedzy. W trakcie projektu uczniowie zaprezentowali, w jaki sposób sami uczą się nowych słówek, zaprojektowali własną kartkę wielkanocną, stworzyli gry i ćwiczenia interaktywne, lapbooki, logo projektu oraz wspólną prezentację online.

W ciągu trzech miesięcy uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności związane z nauką kodowania, poznawali różnorodne narzędzia TIK, które wykorzystywali na poszczególnych etapach projektu oraz nawiązywali znajomości i współpracę z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.

Bardzo się cieszymy z przyznania naszej szkole Krajowej Odznaki Jakości, jest dla nas motywacją do kolejnych działań.

Od lutego 2020r. grupa uczniów z klasy VIII B realizowała krajowy projekt eTwinning z języka niemieckiego pt. „Pokaż mi jak się uczysz”. Naszą szkołą partnerską była Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku. W trakcie trzech miesięcy uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności związane z nauką kodowania, poznawali różnorodne narzędzia TIK, które wykorzystywali na poszczególnych etapach projektu oraz nawiązywali znajomości i współpracę z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.

Wszystkie zadania projektowe związane były z tematem ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. Projekt miał na celu przygotowanie uczniów klasy 8 szkoły podstawowej do stworzenia bazy materiałów do nauki oraz sposobów utrwalenia zdobytej wiedzy. W trakcie projektu uczniowie zaprezentowali, w jaki sposób sami uczą się nowych słówek, zaprojektowali własną kartkę wielkanocną, stworzyli gry i ćwiczenia interaktywne, lapbooki, logo projektu oraz wspólną prezentację online.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie brali wspólnie udział w interesujących wydarzeniach. Jednym z etapów projektu było przygotowanie dla uczniów ze szkoły partnerskiej ćwiczeń i quizów dotyczących Ostern-Wielkanocy (m.in. gry Escape room).  Nasi uczniowie grali w gry przygotowane przez uczniów z Kraśnika i odwrotnie. Etapem końcowym było nawiązanie kontaktu z uczestnikami projektu. Uczniowie odkodowywali ukryte wiadomości przygotowane przez rówieśników. Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę i doświadczenie młodzież wykorzysta
w przyszłości.

Mimo zawieszenia tradycyjnej formy zajęć, projekt nadal był realizowany. Komunikowaliśmy się w wirtualnych klasach oraz na platformie Twin Space, gdzie na bieżąco były umieszczane relacje z wszelkich naszych działań.

Oto sprawozdanie z podejmowanych działań.

Projekt rozpoczęliśmy od stworzenia słowniczka z wyrazami związanymi z Wielkanocą. Następnie, po złączeniu dwóch słowniczków, powstała baza słów, z wykorzystaniem których pracowaliśmy.

Dzięki temu udało nam się stworzyć chmury wyrazowe, słowniczek w formie e-Booka, zbiór życzeń w formie e-Booka, prezentację online, lapbooki, ćwiczenia interaktywne, życzenia itp.

Uczniowie wymienili się informacjami w języku niemieckim: o sobie, swoich zainteresowaniach, sposobach spędzania wolego czasu oraz tradycjach wielkanocnych. Udostępnili sobie również  adresy mailowe, dzięki czemu, mamy nadzieję, nadal będą utrzymywać ze sobą nawiązane
w czasie trwania projektu kontakty.

Na zakończenie, wspólnie dokonaliśmy podsumowania i ewaluacji projektu, uzupełniając ankiety oraz opisując nasze doświadczenia.

Efekty wspólnej pracy – zbiór naszych działań i aktywności, można zobaczyć tutaj:

DZIAŁANIA https://padlet.com/agagaluszka12/bb2ibdqou75k

E-KARTKI http://www.pearltrees.com/aiggal1984/yczeniami-wielkanocnymi/id30912168

ZBIÓR ĆWICZEŃ I QUIZÓW https://view.genial.ly/5e5ae01f5962270f8c14dfdd/presentation-ostern

E-BOOK Z ŻYCZENIAMI https://read.bookcreator.com/0HFXcfXLbAgqX0ekT4Suv7NIj583/Qif1ifYdR8-zTYwFZAL5vg

E-BOOK SŁOWNICZEK https://read.bookcreator.com/0HFXcfXLbAgqX0ekT4Suv7NIj583/ERFY_ruZQniWxG5yc5wbJA

WSPÓLNA PREZENTACJA https://docs.google.com/presentation/d/1MGGXtsxbcs5jSDYnBZrLhUq4snHMqU3ChW8UToGq_ZQ/edit#slide=id.g6efa9572ea_0_0

ECSAPE ROOM deck.toys/klasse

 

 •  Ogólnopolski program ekonomiczny Bakcyl – Bankowcy dla edukacji młodzieży

Uczniowie klas ósmych, na lekcji wiedzy o społeczeństwie 10 lutego 2020r. wzięli udział w ogólnopolskim programie ekonomicznym Bakcyl – Bankowcy dla edukacji młodzieży, organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości.

Temat lekcji: Od oszczędzania do inwestowania, został  bardzo ciekawie zrealizowany  przez doświadczonego prawnika i analityka bankowego,  panią  Karolinę Gołomb – Stasieczek.

Ósmoklasiści  podczas tych zajęć, mieli szansę poszerzyć swoją podstawową wiedzę ekonomiczną i dowiedzieć się wielu praktycznych rzeczy  oraz  usłyszeć  odpowiedz  m.in. na  takie zagadnienia  jak :  dlaczego warto  oszczędzać, jak założyć konto bankowe, jak porównywać oferty bankowe, na czym polega bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem aplikacji bankowych, kiedy warto lokować oszczędności na giełdzie, hossa i bessa –  czyli czym jest ryzyko na giełdzie, jak założyć i korzystać bezpiecznie z kart kredytowych i debetowych,  dlaczego ważna jest dywersyfikacja oszczędności,  jak chronić dane wrażliwe, jakie zasady obowiązują przy logowaniu na strony bankowe oraz przy  korzystaniu z płatności bezgotówkowych oraz wielu innych  ekonomicznych pojęć.

  Uczniowie   mieli  również szansę  poznać wyjaśnienie innych  interesujących ich zagadnień, dotyczących sektora bankowego.  Swoistym sprawdzianem efektowności uczenia się podczas tej lekcji,  był quiz finansowy, który  wszyscy zaliczyli na ocenę pozytywną.

 

 

 • „EWAKUACJA, BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC –WAŻNA SPRAWA ICH ZASADY, TO PODSTAWA”- innowacja pedagogiczna

3.02.2020 roku  odbyły się w naszej szkole pokaz oraz warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostały zorganizowane w ramach innowacji pedagogicznej pt.: „EWAKUACJA, BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC –WAŻNA SPRAWAICH ZASADY, TO PODSTAWA”.

W tym dniu w naszej szkole gościliśmy grupę strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, którzy przybliżyli naszym uczniom podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej w przypadku osób dorosłych i dzieci.

W drugiej części klasa 5e mogła w pełni przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia.

Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci są bezcenne i mogą okazać się potrzebne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Autorki innowacji:  mgr Agnieszka Gałuszka, mgr Dagmara Skiba

 •  „Sensoryczny zawrót głowy – innowacja pedagogiczna

Dbając o potrzeby sensoryczne naszych najmłodszych uczniów, w bieżącym roku szkolnym w klasach I-III była realizowana innowacja pedagogiczna „Sensoryczny zawrót głowy”, czyli zajęcia prowadzone metodą Sensoplastyka®.

Sensoplastyka® to polisensoryczna przestrzeń możliwości, która wpływa na stymulację wszystkich zmysłów. Założenia metody to: 1) przestrzeń – odpowiednio przygotowane otoczenie do działania. Wolna, dobrze zabezpieczona przestrzeń; 2) działanie – wspieranie m.in. samodzielności, kreatywności i współpracy; 3) bezpieczeństwo – materiały sensoryczne są tworzone tylko i wyłącznie z bezpiecznych artykułów spożywczych; 4) pytania coachingowe – pytania zamiast poleceń, odnalezienie źródła potrzeb oraz nowych pomysłów na ich realizację.

Uczniowie podczas zajęć tworzyli różnorodne masy plastyczne, ścieżki sensoryczne, obrazy, a nawet śnieg, wykorzystując swoje dłonie oraz stopy. Materiały, z którymi obcowali uczniowie na zajęciach były sypkie, mokre, pachnące, lepkie, twarde, miękkie, chropowate… Dzięki temu uczestnicy zajęć mieli możliwość przeżycia niezwykłych, polisensorycznych doświadczeń oraz uwolnienia swojego twórczego potencjału. Obserwowali proces przemiany substancji oraz nabyli wiedzę na temat związków przyczynowo- skutkowych. Udział w zajęciach metodą Sensoplastyka® dał uczniom wiele radości i satysfakcji oraz pozwolił na eksperymentowanie, które było dla nich swoistą nauką poprzez zabawę.

Zajęcia, z wielką przyjemnością, poprowadzili: autorki innowacji i trenerki metody – p. Magdalena Loska-Kurtok i p. Agnieszka Gałuszka oraz równie „zakręcony sensorycznie” pedagog – p. Wojciech Surma. W organizacji i przeprowadzeniu zajęć pomagały uczennice ze starszych klas, dzięki czemu warsztaty miały również charakter integracyjny.

Z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i zawieszenia zajęć w szkołach, udało się zrealizować zajęcia tylko w czterech klasach: III a, III b, III c i II a. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uda się przeprowadzić warsztaty w pozostałych klasach, w których były one zaplanowane. A tymczasem zapraszamy do naszej bardzo kolorowej galerii zdjęć.

 • 19 Dni Przeciwko Przemocy- Ogólnopolska kampania

Samorząd Uczniowski włączył się w kampanię „19 Dni Przeciwko Przemocy”. Uczniowie w dniu 15 listopada 2019r. zatroszczyli się o pomarańczowy akcent swojego ubioru. Wyobraźnia klas nie znała granic. Pomarańczowe stroje ożywiły mury naszej szkoły.

 • 19 Dni Przeciwko Przemocy
Świetlica szkolna włączyła się w kampanię „19 Dni Przeciwko Przemocy”. Uczniowie wraz z wychowawczyniami wykonali plakat przeciwko przemocy i agresji. Na zajęciach rozmawialiśmy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Uczyliśmy się o wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.
 • Archipelag Skarbów jest programem wychowawczo – profilaktyczny skierowanym głównie do młodzieży klas VIII i stanowi istotny element realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły. Porusza szeroki zakres tematów istotnych  z punktu widzenia nastolatka. W warstwie profilaktycznej Program pracuje w obszarze uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne – pornografia), ograniczania depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności. Elementem integralnym Programu jest spotkanie z rodzicami oraz szkolenie Rady Pedagogicznej. Realizowany był w szkole w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 • Ogólnopolski projekt “Deutsch hat Klasse” – podsumowanie projektu

Nasza szkoła w październiku 2018 r. przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu „Niemiecki ma klasę – Deutsch hat Klasse”. Działania w ramach projektu polegały na aranżacji sal lekcyjnych, w których odbywa się nauka języka niemieckiego w szkołach w Polsce.

      Czytaj więcej

 

 • Goodnetwork
  Nasza szkoła, wraz z klasą 4a (p. Joanną Kumor- Szojdą oraz psychologiem Izabelą Wojcieszuk) bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Goodnetwork. Misja projektu jest “nawiązywanie przyjaźni między ludźmi głównie z odległych krajów, dialog, wzrost zrozumienia, tolerancji i pokoju oraz wspieranie dzieł pomocy na całym świecie. Rozmawiając – pomagasz. Tylko wtedy jesteś zaangażowany w rozmowy, także rozmowy online, kiedy nie pozostajesz obojętny na potrzeby człowieka, z którym rozmawiasz”. Uczniowie klasy 4, mają możliwość rozmów on- line, w języku angielskim, z wychowankami Thikondane Rehabilitation Centre z Malawii- wschodniej części Afryki.
  Uwieńczeniem tych spotkań będzie zorganizowanie przez klasę wraz z kołem wolontariatu (p. Herdą) kiermaszu słodkości. Pieniążki ze sprzedaży ciast, będą przekazane opiekunom Thikonade aby podopieczni mogli przeżyć godnie najbliższe święta.
 •  Innowacja pedagogiczna: Tychy-Moje Miasto
  Od października uczniowie klas I- III mają możliwość uczestniczyć w innowacji pedagogicznej „Tychy – moje miasto”. Zajęcia będą się odbywać cyklicznie w bieżącym roku szkolnym.
  Celem innowacji jest uzupełnienie wiedzy uczniów na temat ich najbliższej okolicy w aspekcie historycznym, przyrodniczym czy architektonicznym, dostrzeżenie w ich otoczeniu wartości regionalnych zapisanych w śląskiej gwarze, obyczajach i tradycjach.
  Zaplanowane jednostki lekcyjne będą realizowane jako zajęcia warsztatowe, wycieczki edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi i lekcje muzealne.
 • Innowacja pedagogiczna: Tyskie ulice uczą nas polskiej historii – NASZA MAŁA I DUŻA OJCZYZNA
  Innowacja z języka polskiego z treściami regionalnymi i literacko – historycznymi.
  Człowiek z ugruntowaną tożsamością rozwija się z większą konsekwencją i świadomością. Tradycja nadawania ulicom i placom nazw nakierowana jest na uczczenie wybitnych Polaków i zdarzeń, upamiętnienie jako element budowania poczucia jedności narodowej małych ojczyzn.
  Głównym celem innowacji jest budowanie tożsamości osobistej, samorządowej, obywatelskiej i patriotycznej oraz pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego.
  Autorki innowacji: mgr Jolanta Ferdek, mgr Anna Matejko
 •  Program dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Technologie z klasą
  Program wprowadza uczniów w świat nowych technologii, uczy programowania i bezpiecznego korzystania z Internetu.
  Cele programu:
  • rozwija u uczniów umiejętności rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu programu Scratch;
  • kształci umiejętności logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
  • pomaga budować uczniom kompetencje potrzebne do pracy zespołowej,
  • przekazuje im wiedzę dotyczącą przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci,
  • rozbudza i zaspokaja naturalną ciekawość poznawczą uczniów.
 •  Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci:
  “Cybernauci”
  Nasza szkoła włączyła się w projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Rzecznika Praw Dziecka – „Cybernauci” – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci
  W ramach tego projektu odbyły się dwudniowe warsztaty dla uczniów klas: VI b, VI c, VI e oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców, które poprowadziła pani Anna Chęć.
  Podczas warsztatów dzieci rozmawiały na temat ochrony swojego wizerunku w sieci, o zagrożeniach związanych z beztroskim korzystaniem z Internetu, o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni i o tym, jak reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą, gdzie szukać pomocy. Uczniowie, pracując w grupach, mieli możliwość wyrażenia swoich emocji, wymieniali własne spostrzeżenia, uczyli się współdziałania w grupie, kreatywności, dyskutowania i wyciągania wniosków. Każda z grup prezentowała efekty swojej pracy na forum. Poprzez udział w warsztatach uczniowie dowiedzieli się między innymi jak definiowana jest prywatność w serwisach społecznościowych oraz czego mogą dowiedzieć się o nas inni dzięki informacjom, które sami udostępnimy w sieci.
 • Innowacja pedagogiczna: “Extra maths”
  Innowacja „Extra maths” to propozycja dla uczniów, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności matematyczne i językowe. Zajęcia pokazują, że matematyka jest ciekawa, przydatna w życiu, a reguły w niej występujące mogą być inspiracją do stworzenia czegoś wyjątkowego. Podczas zajęć uczniowie przełamują barierę językową, ćwicząc komunikację w języku angielskim, ponadto interesując się zagadnieniami matematycznymi mogą zaobserwować wszechstronność i przydatność tego przedmiotu.
 •  Innowacja pedagogiczna: “Świat bajek”
  Wyruszamy razem z dziećmi w świat bajek z różnych stron świata. Bajki stwarzają szansę, by wprowadzić dzieci w świat wartości, które są życiowymi drogowskazami kształtującym i zachowania i postawy ludzi – determinują relacje międzyludzkie, czyniąc życie lepszym.
  Podczas spotkań, nie tylko “palcem po mapie”, przemierzamy wspólnie kraje całego świata, a bajki z nimi powiązane wskażą dzieciom wartości tj miłość, dobro, mądrość, rozwaga, uczciwość, wytrwałość, przyjaźń, współpraca, zrozumienie, sprawiedliwość.

 

 • Innowacja pedagogiczna: “Deutsch macht Spass – język niemiecki z radością”

Badania naukowe dowodzą, że dzieci uczą się języka obcego szybciej niż dorośli, jeżeli zajęcia prowadzone są w odpowiedni sposób. Warto wykorzystać naturalną chęć do zabawy. To właśnie nauka poprzez zabawę powinna zająć prawie cały czas lekcji. Dzieci cechuje duża otwartość na poznawanie nowych słów w obcym języku i używanie ich podczas zabaw. Uczniowie, którzy spontanicznie komunikują się ze sobą, mogą szybko pozbywać się bariery językowej. Podczas zabawy bodźce słuchowe, ruchowe, wzrokowe przeplatają się, a zajęcia przynoszą efekty u osób mających różne rodzaje inteligencji. Innowacja powstała by dawać większe szanse rozwoju, kształtować dobre kompetencje językowe uczniów i umożliwiać bezpłatną naukę drugiego języka obcego w szkole.
Innowacja pedagogiczna:

 •  Innowacja pedagogiczna: Baśnioprzygoda
  Często słyszymy narzekania rodziców i nauczycieli, że dzieci nie potrafią czytać, a przede wszystkim same z własnej woli nie sięgają po książki. Telewizja, internet, gry komputerowe pochłaniają uwagę uczniów, dla których książka przestała być atrakcją samą w sobie. W rezultacie nie opanowują technik poprawnego czytania, nie potrafią czytać ze zrozumieniem, a to prowadzi do niepowodzeń szkolnych i, niestety także, do zubożenia słownictwa i ubóstwa umysłowego. Uczniowie mają trudności ze sformułowaniem myśli, wyrażeniem opinii, wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozróżniania postaw godnych naśladowania od niewłaściwych.
  Opracowałyśmy innowację, której celem jest maksymalne zaktywizowanie dziecka i nakłonienie go do pracy twórczej, podczas której wykorzysta swoje naturalne uzdolnienia i odkryje, że częścią przygody w poznawaniu świata może być książka. Uznałyśmy, że ciekawym materiałem stanowiącym podstawę naszej pracy będą zgodnie z podstawą programową z języka polskiego, baśnie Hansa Christiana Andersena i Charles’a Perraulta. głównie z powodu ich wartości dydaktycznej, moralnej oraz rozwijania zasobów językowych. Na szczególną uwagę zasługuje jednak zastosowanie baśni ze względu na jej pozytywny wpływ na emocjonalny rozwój dzieci, a nierzadko działanie terapeutyczne. Uważamy, że dziecko, które nauczy się czerpać przyjemność z czytania baśni, sięgnie także po inne treści, które będą zaspokajać jego potrzebę czytelnictwa.
  Zajęcia w ramach innowacji „Baśnioprzygoda” odbywają się raz w tygodniu w ciągu roku szkolnego 2016/2017 przez dwie godziny lekcyjne i skierowane są do chętnych uczniów klas 4A, 5C i 6D. Obecność na zajęciach dzieci młodszych i starszych ma stworzyć uczniom możliwość integracji, wymiany doświadczeń, ujrzenia omawianych problemów z perspektywy dzieci w innym wieku. Wśród form i metod pracy znajdą się m.in.: aktywne słuchanie, czytanie z podziałem na role, przekład intersemiotyczny, inscenizacje teatralne: żywego aktora i kukiełkowe.
 •  Innowacja pedagogiczna: “Na śląską nutę”
  Program „Na śląską nutę” skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VI. Obszarem działań dydaktyczno-wychowawczych jest kultura regionalna Górnego Śląska. Program obejmuje szereg działań edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem treści muzycznych. To muzyka będzie dla uczniów wdzięcznym przewodnikiem po śląskich ścieżkach. Różnorodność muzycznych przeżyć, a także aktywność muzyczna dzieci w zespole wokalno-tanecznym przeplatana będzie śląskim słowem, tradycją i literaturą. Dzięki tym działaniom pragniemy ukazać dzieciom piękno kultury naszego regionu, a w naturalny sposób i z wykorzystaniem ich własnych zdolności oraz umiejętności, umożliwić im zakorzenianie się w tej tradycji.
 •  Innowacja pedagogiczna: “Drużyna odkrywców, czyli nauka poprzez działanie               w oparciu o metodę projektów”
  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Program będzie realizowany w latach 2016-2020. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest poprzez finansowe wsparcie modernizacji oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
  Program składa się z trzech priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.
  Priorytet 1– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
  Operator priorytetu Biblioteka Narodowa
  Celem priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016–2020
Operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie
Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek.

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.
A.Wrona J. Kliś

 •  Międzynarodowy projekt e-Twinning ” „H.E.A.L.T.H. (Healthy Eating Among Little e-Twinners cHefs)”       
   W grudniu klasa 3 f przystąpiła do projektu „H.E.A.L.T.H. (Healthy Eating Among Little e-Twinners cHefs)” w ramach programu e-Twinning. Projekt adresowany jest do uczniów klas młodszych I-III. Głównym celem jest nauka angielskiego słownictwa związanego z jedzeniem oraz uświadomienie zdrowych nawyków żywieniowych. W projekcie biorą udział uczniowie z Polski, Włoch, Turcji oraz z Grecji.

 

 • Projekt “Pan Sprzątalski – edukacja ekologiczna w nauczaniu wczesnoszkolnym”
  W dniach od 3 października do 30 listopada 2016 r. klasy 2G i 3C uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „Pan Sprzątalski – edukacja ekologiczna w nauczaniu wczesnoszkolnym”.
  Celem projektu było:podniesienie świadomości ekologicznej uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi oraz wsparcie merytoryczne edukacji przyrodniczej o odpadach, realizowanej na poziomie nauczania wczesnoszkolnego.
  W ramach projektu przeprowadzono zajęcia lekcyjne w oparciu o scenariusz n.t “Pan Sprzątalski uczy dzieci, jak i gdzie segregować śmieci”, (obejmujący m.in. prezentację filmu animowanego, zastosowanie gotowych kart pracy) oraz wykonano prace plastyczne na konkurs zespołowy pt.: „Na tropie Śmieciucha”. Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali dyplomy „Prawdziwego Przyjaciela Przyrody”.
  E. Cywińska, B. Mazur – Domosławska, B. Żurawka
 •  Międzynarodowy projekt e-Twinning “Four seasons in the eyes of children”
  Klasa 2 c przystąpiła do projektu „Four seasons in the eyes of children” w ramach programu e-Twinning. W projekcie uczestniczy 43 wychowawców ze swoimi klasami z wielu krajów Europy, którzy posyłają filmiki i zdjęcia prac plastycznych, swojej sali lekcyjnej, szkoły, zdjęcia ze spacerów, wyjść i wycieczek. Dzieci mają możliwość zapoznania się z cechami charakterystycznymi dla pór roku w różnych państwach oraz możliwość zobaczenia jak wyglądają, uczą się, śpiewają ich rówieśnicy. Żywimy nadzieję, że międzynarodowa wymiana informacji pozwoli zauważyć i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, otworzy światopogląd i przyczyni się do integracji „małych” Europejczyków ze sobą.
  E. Treska
 •  Innowacja Pedagogiczna “Little Europeans”
  Od II półrocza roku szkolnego 2015/2016 prowadzimy zajęcia z języka angielskiego w ramach innowacji pedagogicznej pod nazwą “Little Europeans”.

Innowacja powstała w związku z chęcią przygotowania uczniów do efektywnego funkcjonowania w obecnych realiach. Dzięki wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej staliśmy się jeszcze bardziej obywatelami Europy. Mieszkańcy państw członkowskich Unii Europejskiej dość swobodnie mogą podróżować po Europie, co za tym idzie coraz częściej spotykamy się z koniecznością komunikowania się w języku angielskim, nie tylko za granicą ale także na polskich ulicach.

Głównym założeniem niniejszej innowacji jest podniesienie kompetencji językowych uczniów klas piątych, co umożliwi im skuteczną komunikację w języku angielskim. Uczniowie będą lepiej przygotowani do zetknięcia się z językiem angielskim w autentycznych sytuacjach życia codziennego. Będą sukcesywnie utrwalali poznane już zagadnienia, rozwiną swoje umiejętności, poszerzą zakres wiedzy. Nabędą niezbędną do efektywnego komunikowania się w języku obcym pewność siebie, wiary we własne możliwości oraz umiejętność współpracy w grupie.

Uczniowie rozwiną także postawę tolerancji wobec innych kultur poprzez realizowanie wspólnych projektów z zagranicznymi partnerami. Dostrzegą ważność integracji europejskiej. Poznają elementy kultury Wielkiej Brytanii, a porównanie ich do tradycji polskich pozwoli uczniom na ukształtowanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego.
Katarzyna Turczynowicz/Edyta Szulik

 • Ogólnopolski program rządowy “Książki naszych marzeń”

W roku szkolnym 2015/2016 realizujemy w naszej szkole program rządowy Książki naszych marzeń. Otrzymaliśmy 2700 zł na zakup nowości do biblioteki szkolnej. Zakupiliśmy 196 woluminów, między innymi książki, które wybrali uczniowie podczas akcji Ogólnopolskie wybory książek oraz pozycje którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.
W ramach programu należy zrealizować projekty edukacyjne w każdej klasie z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej i zorganizować wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów. Przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa.
Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

 • Międzynarodowy projekt e-Twinning “Selfie with my town”
  Od listopada 2015r. rozpoczęliśmy realizację projektu eTwinning – “Selfie with my town”.Temat obejmuje zagadnienia historyczne, przyrodnicze, geograficzne. Językiem projektu jest angielski. Biorą w nim udział uczennice z klasy Ve oraz członkowie kółek przyrodniczych. Założeniem projektu jest lepsze poznanie własnego miasta, szczególnie jego historii i architektury, przyrody oraz wymiana tych informacji ze szkołami partnerskimi. Uczniowie będą poszukiwali informacji o ciekawych obiektach w swoim mieście oraz historycznych zdjęć tych obiektów w internecie. Kolejny zadaniem będzie odnalezienie tych obiektów na planie miasta oraz w terenie i wykonanie selfie z danym obiektem. Zebrane materiały zostaną przedstawione partnerom w formie prezentacji w programie graficznym oraz na platformie twinspace. Podsumowaniem projektu będą komentarze uczniów wszystkich szkół partnerskich

 

 • Międzynarodowy projekt e-Twinning “How cool is your school?”

Od grudnia 2015r. w naszej szkole realizujemy projekt międzynarodowy eTwinning, zatytułowany “How cool is your school?”.
Naszymi partnerami są uczniowie ze szkół w Rumunii i Belgii.
Celem nadrzędnym projektu jest doskonalenie kompetencji językowych naszych uczniów poprzez wymianę informacji dotyczących kultury krajów partnerskich. Zależy nam, aby w zadaniach związanych z realizacją projektu brała udział jak największa liczba uczniów.
W związku z tym, zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu projektu o naszej szkole.
czytaj więcej

 •  Ogólnopolski projekt e-Twinning “Od misia do niedźwiedzia”
  Klasa I c oraz II f przystąpiły do pracy nad realizacją projektu eTwinning – “Od misia do niedźwiedzia”. Projekt realizowany jest na teranie Polski i obejmuje uczniów z klas I, II i III, ze szkół podstawowych w Tychach, Krakowie, Zabierzowie Bocheńskim oraz Zakopanem. Celem programu jest rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
  Główną postacią, bohaterem tej literatury bedzie Miś. Uczniowie będą poznawać dzieje misia maskotki – pierwszego przyjaciela dziecka, poszukiwać misia w poezji dziecięcej, uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych, czytać i słuchać książki o Kubusiu Puchatku oraz gromadzić informacje popularno-naukowe o niedźwiedziach.
 • Społeczny program “Zdrowe Tychy”
  Program Zdrowe Tychy został stworzony z myślą o wszystkich mieszkańcach naszego miasta ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.
  Patronat nad realizacją projektu objęła pani Daria Szczepańska I Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych.
  Cele programu:
  – pogłębienie i propagowanie zdrowego stylu życia,
  – podejmowanie aktywności fizycznej,
  – zapobieganie otyłości u dzieci i młodzieży.
  Realizacja programu przewidziana jest w latach 2015/16, 2016/2017, 2017/2018
  zobacz prezentację programu.
 • Innowacja pedagogiczna „Let’s Learn English Together”
  Skierowana jest do uczniów klas I-III i jest pierwszym krokiem w kierunku systematycznego rozbudzania w dzieciach entuzjazmu potrzebnego do uczenia się języka angielskiego, niezbędnego na wszystkich etapach kształcenia.
  Ma na celu wyzwalanie motywacji do pracy nad sobą podczas nauki języka, a także zaszczepienie w dzieciach potrzeby systematycznego rozwijania zainteresowań związanych z tym językiem. Ma również na celu uwrażliwienie na kulturę innych narodów mówiących po angielsku oraz rozwijanie tolerancji wobec osób posługujących się językiem obcym.
 •  Innowacja pedagogiczna ekologiczno-zdrowotna „Chrońmy zdrowie i przyrodę” Realizowana jest w klasach I-III w latach 2012-2015. Celem nadrzędnym innowacji jest rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Poprzez różnorodne metody aktywizujące uczniowie poszerzają wiedzę przyrodniczą, ekologiczną i zdrowotną. Rozwijają umiejętności radzenia sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi i trudnościami mającymi znaczenie dla zdrowia i życia
 • Ogólnopolski projekt “WF z klasą”                                      Projekt adresowany do uczniów klas IV-VI, realizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 

 • Ogólnopolski projekt edukacyjno-prewencyjny “Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

Projekt adresowany do uczniów klas II-III realizowany przez nauczycieli zajęć komputerowych. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”

Projekt jest adresowany do uczniów klas I- VI, realizowany przez uczniów, rodziców, wychowawców klas I-III oraz nauczycieli przyrody i zajęć technicznych. W ramach programu powołany został Fundusz Oświatowy w ramach którego szkoły otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych.

 • Projekt edukacyjny „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Projekt jest adresowany do uczniów klas V i VI realizowany przez uczniów oraz nauczycieli przyrody.

 •  Projekt edukacyjny „Trzymaj formę!”

Projekt jest adresowany do uczniów klas V i VI realizowany przez uczniów oraz nauczycieli: przyrody,
zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego

 •  Szkolny projekt edukacyjny “Życie lasu”

projekt jest adresowany do uczniów klas IV realizowany przez uczniów oraz nauczycieli: przyrody, plastyki, informatyki i muzyki.

 •  Ogólnopolski projekt edukacyjny “Ratujemy i uczymy ratować”

Projekt powstał dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka.
Jest adresowany do uczniów klas I-III. Zajęcia prowadzone są przez panią Z. Średzińską.
Podczas zajęć uczniowie poznają podstawowe czynności ratujące życie.

 • Ogólnopolski program “Szklanka mleka”

Mleko białe - Program Szklanka mleka - Program Mleko w szkole - Farmer

 

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu uczniowie mogą spożywać mleko białe i mleko smakowe. Uczniowie trzy razy w tygodniu (nieodpłatnie) otrzymują mleko białe.
Koordynatorem programu jest Hanna Świder.

 • Ogólnopolski program “Owoce i warzywa w szkole”

Program obejmuje 301 dzieci z klas I – III i oddziału przedszkolnego naszej szkoły.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Dzieci uczestniczące w programie otrzymują 2,3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki.
Koordynatorem programu jest Ewa Habryka.

 •  Ogólnopolski program edukacji antytytoniowej “Nie pal przy mnie, proszę”

Cele:
• Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
• Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie.
• Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
• Kształtowanie postaw asertywnych.
Programem objęte zostały klasy I-III.
Koordynatorami programu są p. Zuzanna Średzińska, Stefania Krzyszycha