PRACA PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

PRACA PEDAGOGA/PSYCHOLOGA SZKOLNEGO  W CZASIE NAUKI ZDALNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Uczestniczenie w jednej lub dwóch lekcjach dziennie na platformie GSuite  w wybranych klasach, w zależności od potrzeb.
2. Codzienne dyżury online i telefoniczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów na wybranych platformach (GSuite, Zoom, Skype). Prowadzenie rozmów interwencyjnych.
3. Prowadzenie konsultacji dla rodziców, wcześniej zaplanowanych, z użyciem platform: GSuite, Zoom lub Skype.
4. Inicjowanie indywidualnych i grupowych spotkań z uczniami/klasami na wybranych platformach obsługujących opcję wideokonferencji, ze szczególnych uwzględnieniem GSuite. Prowadzenie warsztatów online w wybranych klasach (według potrzeb lub zaplanowanych).
5. Prowadzenie spotkań zespołów wychowawczych na wybranych platformach obsługujących opcję wideokonferencji (szczególnie uwzględniając GSuite).