Stołówka szkolna

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z umową płatność za obiady można sprawdzić po zalogowaniu się na stronie www.mobiportal.pl
nr telefonu do kontaktu :  507  622  144

Obiady wydawane są w godzinach od 12:15 do 13:30 wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny.

Postanowienia ogólne:
Kuchnia nie wydaje obiadów na wynos.
Kuchnia nie prowadzi sprzedaży obiadów jednorazowych.
Podczas wydawania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek oraz nauczyciele dyżurujący.