Stołówka szkolna

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z umową płatność za obiady można sprawdzić po zalogowaniu się na stronie www.stolowki.wizja.net

Obiady wydawane są w godzinach od 12:15 do 13:30 wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny.

W roku szkolnym 2020/ 2021 ze względu na reżim sanitarny uczniowie klas I-III jedzą obiad w czasie przeznaczonym wyłącznie dla nich, poza długimi przerwami, a uczniowie klas IV- VIII podczas długich przerw.
Postanowienia ogólne:
Kuchnia nie wydaje obiadów na wynos.
Kuchnia nie prowadzi sprzedaży obiadów jednorazowych.
Podczas wydawania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek oraz nauczyciele dyżurujący.

W razie pytań prosimy kontaktować się z panią intendentką  pod nr telefonu 577 956 670 .