ZHP w szkole

SZKOŁA PRZYJAZNA HARCERSTWU


Od 1979 roku I Szczep Zwiazku Harcerstwa Polskiego im. Bohaterów Wieży Spadochronowej działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 35.

W 2016 roku Pani Dyrektor Hanna Rabczyńska odebrała certyfikat SZKOŁY PRZYJAZNEJ HARCERSTWU nadany jej przez Hufiec Ziemi Tyskiej im. Wojska Polskiego. Otrzymują go placówki oświatowe, które w szczególny sposób wspierają organizację harcerską.

Głównym zadaniem szczepu jest organizacja i prowadzenie zbiórek w następujących pionach wiekowych: zuchy, harcerze, harcerze starsi, kadra, zgodnie z obowiązującym statutem i zasadami Związku Harcerstwa Polskiego.

Szczepem kieruje zespół kadry w składzie:
Komendant hm. Janusz Abramowicz
Zastępcy komendanta phm. Danuta Makowiec, pwd. Grzegorz Migoń
W Szczepie działają jednostki:
Gromada Zuchowa „Łowcy Przygód” – drużynowa pwd. Weronika Chrabka
2 Drużyna Harcerska ” Czarne Pióra” – drużynowy pwd. Bartosz Biełka
3 TDH „Bractwo z Boru” – drużynowa pwd. Anna Rzepisko
Krąg Instruktorski I Szczepu – przewodniczący pwd. Grzegorz Migoń.

Środowisko działa w okolicach Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach oraz SP nr 7.
Zbiórki gromady zuchowej „Łowcy Przygód” odbywają się w poniedziałki od godz. 17 do 18:30.
Zbiórki drużyny harcerskiej „Bractwo z Boru” odbywają się we wtorki od godz. 17:30 do 19.

W 2019 roku obchodziliśmy 40 lecie działalności. Ten fakt zyskał uznanie w oczach władz harcerskich, czego efektem było ufundowanie i wręczenie Szczepowi sztandaru.

Wśród wielu działań cyklicznych należy zwrócić uwagę na przekazywanie BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU jednostkom organizacyjnym miasta, firmom, parafiom, szkołom przed Świętami Bożego Narodzenia.
„Otrzymaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju z rąk przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego z Hufca Ziemi Tyskiej. Pięknie dziękujemy!
Jest to wyjątkowy płomień z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Niech będzie dla nas wszystkich płomieniem jedności, miłości i niesienia pomocy bliźnim.
Dziękujemy przy tej okazji za każde Wasze dobro, którego doświadczamy, na co dzień w Hospicjum” – mówi przedstawiciel z tyskiego Hospicjum.

Aktualne wiadomości z życia Szczepu i drużyn można znaleźć na stronie:
facebook.com/1SzczepBohaterowWiezySpadochronowejTychy
Wszelkich informacji na temat naboru do gromady zuchowej i drużyny harcerskiej udziela opiekun harcerstwa – Danuta Makowiec ( kontakt przez dziennik LIBRUS).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W grobie narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W tym roku pod hasłem „ ŚWIATŁO DLA CIEBIE”.

Harcerki I Szczepu działającego przy naszej szkole wraz z kadrą, przekazały Betlejemskie Światełko Pokoju do szkół, parafii, urzędów… wraz z najserdeczniejszymi, świątecznymi życzeniami od zuchów, harcerzy i kadry instruktorskiej ZHP Hufca Ziemi Tyskiej.