Samorząd Uczniowski

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  W ROKU SZKOLNYM    2021/2022

mgr Ewa Mikołajczyk

mgr Justyna Kliś