Rada Rodziców


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW – W ROKU SZKOLNYM 2023/24:

PRZEWODNICZĄCA :  PANI KATARZYNA MUSIOŁ

WICEPRZEWODNICZĄCY: PAN RADOSŁAW MAŁECKI

SKARBNIK: PANI SYLWIA ZAKRZEWSKA – KOZUB

PROTOKOLANT: PANI PAULINA KWIECIEŃ

CZŁONEK: PANI KATARZYNA MOŚKO

CZŁONEK Z UPOWAŻNIENIA RADY SZCZEPU ZHP : PAN JANUSZ ABRAMOWICZ

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

PAN RADOSŁAW MILIŃSKI, ILONA RAFAŁKO- PISARZOWSKA, JUSTYNA ZABIELSKA

 

         Apelujemy do Szanownych Państwa o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców.
Gromadzone w ten sposób środki są wykorzystywane na zaspokajanie różnorodnych potrzeb Państwa Dzieci. Wzbogacamy księgozbiór biblioteki szkolnej, prenumerujemy czasopisma. Kupujemy nagrody dla uczniów uczestniczących w szkolnych konkursach, pomoce naukowe. Dzięki pieniądzom zgromadzonym przez Radę Rodziców zakupiliśmy monitoring wizyjny, aby dzieci czuły się w szkole bezpiecznie.


Roczna składka na pierwsze dziecko wynosi 60 zł., na drugie dziecko 30 zł., kolejne dzieci zwolnione są z opłaty – wpłat można dokonywać w ratach. Prosimy o wpisanie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasę.
 

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY SP 35
BANK PKO BP TYCHY
63 1020 2528 0000 0102 0403 7859

Dziękujemy serdecznie za wpłaty

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Rada Rodziców