Dokumenty dla rodziców 2022/2023

 

Dokumenty zapisują się w plikach pobranych

Karta zapisu do świetlicy szkolnej

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy

 Zwolnienie z zajęć  wychowania fizycznego całościowe 

Częściowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 

Deklaracja o wyborze przedmiotu dodatkowego religia/etyka

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Rodzice –  Klauzula informacyjna

Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie 

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej