Pani Hannie Rabczyńskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 35 wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w trudnych chwilach po śmierci Taty, składają wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy            

Obiady króla Stasia

Uczniowie klasy 4a podczas kreatywnej lekcji historii wykonali projekty zaproszeń na obiady czwartkowe, które król Stanisław August Poniatowski mógłby rozesłać do swoich gości. Wyjątkowe prace uczniów zostały nagrodzone wysokimi ocenami