Pani Hannie Rabczyńskiej

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 35

wyrazy głębokiego współczucia

oraz wsparcia w trudnych chwilach po śmierci Taty,

składają wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy

                                                             Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  w Tychach.