INNOWACJA “ZAKODOWANE ZDROWIE”

KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH INNOWACJI “ZAKODOWANE ZDROWIE”

W grudniu i styczniu odbyły się kolejne dwa spotkania klasy 2 c w ramach innowacji „Zakodowane zdrowie”.

Grudniowe zajęcia dotyczyły profilaktyki jedzenia warzyw. Podczas zajęć uczniowie promowali postawy prozdrowotne oraz poszerzali wiadomości na temat warzyw. Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w zabawie angażującej zmysły – próbowały zgadnąć: jakie warzywo mają w rękach po smaku, węchu bądź dotyku. Omawiały również korzyści płynące z jedzenia warzyw. Podsumowaniem zajęć było warzywne sudoku.

Natomiast styczniowe zajęcia poruszały kwestię pogody za oknem. Dzieci ćwiczyły umiejętność odpowiedniego ubierania się biorąc pod uwagę to, jaka jest pogoda na dworze. Podczas tych zajęć uczniowie: rozwijali kompetencje miękkie takie jak umiejętność pracy zespołowej, logiczne oraz algorytmiczne myślenie oraz zadaniowe podejście do stawianych problemów. Podczas tworzenia kodu, który omijał lub spełniał konkretne warunki (słońce lub deszcz) dzieci rozwijały kreatywność. Tym samym uczniowie wprowadzali warunki na macie do kodowania.