“Piątki bez telefonu” – wyniki za grudzień

Pierwszy miesiąc akcji za nami! Bardzo cieszymy się, że nasi uczniowie wzięli sobie do serca zalecenia i nie używają telefonów w piątki!
W grudniu trzy klasy zdobyły maksymalną liczbę punktów!  Są to: 4a, 6d oraz 8b.

GRATULACJE!!!
Zapraszam przewodniczących tych klas do wylosowania nagrody dla swojej klasy. Poniedziałek w sali nr 18 o godzinie 11:20.