Podziękowania

Okres przedświąteczny to czas szczególnej pamięci o tych, którzy często w święta są sami, nie mają domu lub brak im środków do życia. Jak co roku uczniowie naszej szkoły wspomogli podopiecznych Misjonarek Miłości w Katowicach. W kościele św. Benedykta uczniowie klas III-VI przedstawili inscenizację o świętych, po której zebrali ofiarę dla biednych. Parafianie przynosili również środki czystości, które wraz z żywnością zebraną przez uczniów naszej szkoły, zostały 29 listopada zawiezione „Kalkutkom”.

W imieniu Sióstr Misjonarek Miłości DZIĘKUJEMY  wszystkim tym, którzy po raz kolejny wykazali się dobrocią serca.

Katecheci i Szkolne Koło Wolontariatu