“Polska- Ukraina razem w szkole”

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty bierze udział w kursie Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. Polska- Ukraina razem w szkole. Jak odpowiadać na wyzwania szkoły z uczniami- migrantami?
W ramach projektu zostanie utworzony profil szkoły a następnie analizowane i wspierane będą sfery: emocjonalna, społeczna oraz uczenia się. W ramach realizacji i wsparcia dla wskazanych sfer analizowane i wspierane będą potrzeby uczniów z Ukrainy oraz działania całej szkoły.
Nad wszystkimi modułami czuwa mentor, specjalista w danej sferze, który wspiera koordynatora w działaniach na rzecz dobra Szkoły. Pod koniec roku szkolnego będziemy znali odpowiedź na bardzo ważne pytanie: Jak odpowiadać na wyzwania szkoły z uczniami- migrantami? W jaki sposób działać/ współdziałać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty?
Wszystkie elementy projektu powstaną na podstawie współpracy grupy reprezentatywnej: nauczycieli uczących w naszej szkole, rodziców uczniów z Ukrainy oraz uczniów.