“Uczenie się przez działanie – jak wprowadzać zmiany”- zaproszenie na konferencję

Przed nami kolejna konferencja inspirująca, tym razem pn. “Uczenie się przez działanie – jak wprowadzać zmiany”. Wydarzenie odbędzie się dnia 29 listopada 2022 r. (wtorek) od godz.09:30 do 14:00 w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego 16 w Tychach.
W imieniu Pana Prezydenta Macieja Gramatyki, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem oraz w imieniu zespołu organizacyjnego, serdecznie zachęcam do udziału. Proszę również o rozpropagowanie informacji o konferencji wśród Państwa nauczycieli, pracowników oraz rodziców.
W ramach tegorocznej edycji konferencji będzie możliwość poszerzenia wiedzy w tematykach poruszanych na wykładach podczas warsztatów, które odbędą się w godz. od 14:30 do 16:00 również w dniu 29 listopada 2022 r.

Poniżej link do Portalu oświatowego, z którego po nienaciśnięciu odnośnika “Zapisy na konferencję” lub “Zapisy na warsztaty”, chętni do udziału będą bezpośrednio przekwierowywani do formularza rejestracji.
https://oswiata.tychy.pl/news/2802/167/Zaproszenie-na-konferencj%C4%99-i-warsztaty-UCZENIE-SI%C4%98-PRZEZ-DZIA%C5%81ANIE-jak-wprowadza%C4%87-zmiany.html