XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

7 października 2022 roku obchodziliśmy w naszej szkole

XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Na lekcjach matematyki oraz w czasie przerw nasi uczniowie brali udział w wielu zabawach matematycznych. Rozwiązywali quizy i zagadki dzięki którym utrwalali znajomość tabliczki mnożenia. Zostały również przeprowadzone konkursy pozwalające wyłonić Mistrzów Tabliczki Mnożenia wśród uczniów i nauczycieli.

Bardzo dziękujmy wszystkim za aktywny udział w akcji!

Nauczyciele matematyki.