ESA i OSE, czyli nowoczesne technologie w walce ze smogiem w SP-35

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) zwiększa zasięg działania. Z oferty edukacyjnej projektu skorzystała nasza szkoła. Dzięki temu młodzi nauczą się działać na rzecz ochrony czystego powietrza, kształtując zarazem swoje kompetencje cyfrowe.
ESA w szkołach
Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt edukacyjno-informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS).
ESA istnieje już prawie trzy lata. Obecnie w projekcie bierze udział 461 placówek edukacyjnych z całej Polski – łącznie już ponad 150 tys. osób! Wśród nich są nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale też rodzice oraz członkowie społeczności lokalnych, dla których istotne są kwestie związane z ochroną środowiska.
W ramach projektu ESA w szkole podejmowane są liczne działania edukacyjne. W trakcie zajęć, spotkań i warsztatów ich uczestnicy otrzymują informacje na temat smogu i jego konsekwencji zdrowotnych, a także wskazówki, co każdy z nas może zrobić, aby jakość powietrza, którym oddychamy, była lepsza.
Jak to działa?
W szkołach biorących udział w projekcie ESA instalowane są mierniki stężenia pyłów zawieszonych, które stale monitorują poziom zanieczyszczenia powietrza. Wynik pomiaru jest systematycznie aktualizowany – można go sprawdzić na wyświetlaczu znajdującym się na terenie szkoły. Bieżące i archiwalne dane z pomiarów są dostępne na stronie www.esa.nask.pl.
Dane te stanowią punkt wyjścia do organizowania zajęć edukacyjnych, które prowadzone są przez nauczycieli w placówkach objętych projektem. W czasie zajęć uczniowie dowiadują się, czym jest smog i czym grozi oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Na bieżąco śledzą wyniki pomiarów i widzą, w jakim stopniu problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy ich najbliższej okolicy.