STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2022 r. w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.

link do informacji

https://oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/stypendium-szkolne.html