Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

• Godz.9.00 msza w kościele św. Benedykta ( dla chętnych Uczniów i Rodziców)
Klasy I – o godz.10.00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  w sali gimnastycznej- akademia, spotkanie   z Dyrektorem Szkoły.
Spotkanie z wychowawcami w klasach.
Ia – s.19 Ib-s.27 Ic-s.21 Id- s.25Klasy II i III- o godz. 10.00-10.30
IIa – s.19 o godz.11.00 IIb- s.27 o godz.11.00 IIc- s.20
IIIa –s. 26 IIIb – s.21 IIIc-s.25
Klasy IV- o godz.10.00
IVa-s.2 IVb-s.10 IVc-s.54 IVd-s.17o godz.11.00
Klasy V- o godz.10.00
Va-s.9 Vb-s.70 Vc-s.16 Vd-s.1 o godz.11.00
Klasy VI- o godz.10.30
VIa-s.16 VIb-s.70 VIc-s.8
Klasy VII- o godz.10.30
VIIa-s.7 VIIb-s.2 o godz.11.00
Klasy VIII- o godz.10.30
VIIIa-s.17 VIIIb-s.54 VIIIc-s.35 VIIId-s.18 VIIIe-s.9 VIIIf-s.42