Nauka, wychowanie i opieka dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci ( oraz z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej)
uruchomiło specjalną infolinię informacyjną dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin  opiekunów
Infolinia działa od poniedziałku do piątku, w godz.9.00 17.00
pod numerem +48 22 100 13 00
Informacje dotyczące rozpoczęcia lub kontynuacji edukacji w polskich szkołach i na uczelniach są udzielane w języku ukraińskim, rosyjskim oraz polskim