Relacja z udziału w Ogólnopolskim Projekcie promującym wiedzę o Autyzmie: „W cudownym Świecie z Wami -Niebieskimi Motylami”

Ogólnopolski projekt, w którym uczestniczyły klasy integracyjne: 3d, 6a i 8c miał za zadanie budowanie świadomości społecznej i wszechstronnej edukacji na temat Autyzmu i Zespołu Aspergera. Popularyzowanie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
W ramach projektu :
1. Przeprowadzono lekcję na temat, czym jest Autyzm. Dzieci z klasy 3 wysłuchały i omówiły książkę pt. „Czarodziejka” J. Chmielewskiej. Uczniowie klas 6 i 8 oglądali prezentację oraz prowadzili dyskusję.
2. Wszyscy uczniowie wykonali za pomocą różnych technik plastycznych błękitne motyle będące odniesieniem do hasła projektu. Wybrane prace zostały wysłane i dołączyły do prac dzieci z całej Polski.
3. Uczniowie wskazanych klas przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Wykonano pamiątkowe zdjęcia.
4. Uczniowie wszystkich klas brali udział w marszu w okolicy szkoły z niebieskimi balonami – na znak solidarności z osobami cierpiącymi na Autyzm.
5. Wykonano gazetkę wyjaśniającą, czym jest Autyzm, wzbogaconą pracami dzieci.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą trudności z jakimi borykają się osoby z Autyzmem. Udział w projekcie zakończył się integracją różnych wiekowo klas połączonych jednym ważnym celem. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na fotorelację z projektu.

Magdalena Ruda
Sylwia Tomczyk
Karolina Majchrowska
Agnieszka Samson
Klaudia Kotuła