„Nie bój się hejtu- reaguj”

W dniu 29 marca 2022 klasa 7F z wychowawczynią p. Barbarą Fuks uczestniczyła w spotkaniu autorskim Moniki Sławeckiej w tyskiej Mediatece pod tytułem „Nie bój się hejtu- reaguj”. W konferencji uczestniczyli uczniowie kilku tyskich szkół podstawowych oraz zaproszeni goście.  Obecni byli: dyrektor tyskiej MBP Pani Anna Krawczyk, dyrektor tyskiej szkoły TEB Edukacja pani Beata Konwalijka-Sosnowska, sierżanci Komendy Miejskiej Policji z wydziału Profilaktyki Społecznej p. Paweł Tutos i p. Wojciech Witkowski, a także wiceprezydent miasta pan Igor Śmietański. Wyświetlono trzy filmy -wynik międzynarodowego projektu młodzieży TEB Edukacja w Camaz pod Sevillą w Hiszpanii. Ostatni z nich traktował właśnie o szkodliwości hejtu. Cytując autorkę książki Monikę Sławecką:” hejt jest formą obrazy i poniżenia drugiego człowieka, która najmocniej rozwija się w niszy internetowej. Nie bez powodu to zachowanie klasyfikuje się jako „cyberprzemoc”.  Jest to piętno, którego pozbycie się wymaga wieloletniej pracy terapeutycznej”(…). Autorka użyła jeszcze słowa Fonoholizm – czyli  problematycznego, patologicznego używania smartfona – realnie istniejącego i stanowiącego poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Dotyczy ono nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób urodzonych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Sierżanci policji mówili o niektórych artykułach  Kodeksu Karnego w czasie pokazu slajdów, oraz jakie kary stosuje się przy poszczególnych paragrafach. Artykuł 119 mówi „że kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  Art. 190 § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wymieniono jeszcze wiele innych paragrafów Kodeksu karnego dotyczące faszyzmu, rasizmu, przemocy psychologicznej, stalkingu, nękania, kradzieży danych osobowych- podano drastyczne przykłady z życia.

Spotkanie zakończono miłym poczęstunkiem. Uczniowie zajadali się kolorowymi muffinkami.

Zaś w szkolnej bibliotece znajduje się ważna, aktualna i potrzebna nam wszystkim publikacja- z wyrazami sympatii od autorki Moniki Sławeckiej- dla uczniów naszej szkoły.

Beata Pajest