Apel  z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Żołnierze Wyklęci…

Nieposkromieni Niezłomni Nieugięci

Wierni ideałom Wierni wolności

Wierni przysiędze Wierni Ojczyźnie

Zawsze waleczni

Po latach wrócili do Domu

Po latach Zwyciężyli

Kiedyś Wyklęci…

1 marca 2024 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Apel miał charakter montażu słowno- muzycznego poświęconego żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Tym, którzy wierni słowom złożonej przysięgi w obliczu bezwzględnej sowietyzacji dokonanej przez ZSRR rękami polskich komunistów po II wojnie nie złożyli broni walcząc dalej ze zbrodniczym komunistycznym reżimem o Polskę Wolną, Niepodległą i Suwerenną.

Święto przypomina  nam o Nich, o ich czynach, bohaterstwie i poświęceniu, dzięki którym Polska przetrwała najtrudniejsze chwile dziejowe.  Ich umiłowanie Ojczyzny jest dla nas wzorem.

Uroczystość była dla naszej społeczności niezwykłą lekcją historii jak i wzruszającym przeżyciem artystycznym.

 

 

  1. Nowak-Deja
  2. Draczyńska