ZAJĘCIA O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM „ AUTOCHODZIK”

W dniach 12 i 13 lutego 2024r. funkcjonariusze Straży Miejskiej miasta Tychy: insp. Kazimierz Zięcina, insp. Radosław Wałkowicz, insp. Przemysław Nowak, mł. insp. Grzegorz Gacek i mł. strażnik Kamil Resiak przeprowadzili w naszej szkole dla uczniów klas I – II zajęcia profilaktyczne „AUTOCHODZIK – Jestem bezpieczny na drodze”.

Celem zajęć było nabycie przez uczniów wiadomości i umiejętności związanych z bezpiecznym poruszaniem się w ruchu drogowym.

W trakcie zajęć uczniowie m.in. przypomnieli sobie podstawowe znaki i sygnały drogowe, środki komunikacji i transportu oraz podstawowe zasady zachowania się na chodniku i jezdni. Zainscenizowane sytuacje sprzyjały poznawaniu i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego w myśl zasady – nauka poprzez zabawę.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymali od funkcjonariuszy Straży Miejskiej miasta Tychy znaczki odblaskowe, które są podstawowym elementem bezpieczeństwa dla pieszego.

Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, każdy mógł aktywnie w nich uczestniczyć i wesoło spędzić czas.

Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Tychach za interesujące i pouczające zajęcia.