Akcja świąteczna pt.: „PROMYK RADOŚCI”

 

W miesiącu grudniu Samorząd Uczniowski klas I-III ogłosił w naszej szkole akcję świąteczną pt.: „PROMYK RADOŚCI”. Zbieraliśmy słodycze oraz przybory szkolne, aby przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy zaangażowanym uczniom oraz ich rodzicom za otwarte serce, chęć pomocy, życzliwość.

Dzięki Wam Drodzy Uczniowie oraz Szanowni Rodzice wspomniani wyżej uczniowie otrzymali paczki, które sprawiły im ogromną radość.

Dziękujemy!