TYDZIEŃ   TOLERANCJI  W  NASZEJ   SZKOLE

“Prawdziwą siłą człowieka jest jego wrażliwość.”
                                  (Bruno Ferrero)

   „ Każdy inny, wszyscy równi” pod takim hasłem odbył się w naszej szkole w dniach od 13.11.2023r do 20.11.2023r  kolejny Tydzień Tolerancji.

Celem akcji było kształtowanie  prawidłowych postaw społecznych, akceptacji, odmienności innych, szacunku do drugiego człowieka i uwrażliwienia na uczucia innych.

W tym tygodniu wychowawcy klas I-VIII przeprowadzili  ciekawe zajęcia, Poruszona została tematyka istotnych wartości w życiu człowieka, jak m.in. pomoc, zrozumienie, szacunek i akceptacja. Ideą było zachęcenie uczniów, aby w ich życiu tolerancja zagościła                                                                    i towarzyszyła każdego dnia.

Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli prezentację o tolerancji, filmy edukacyjne. Wysłuchali  wierszy, piosenek o tolerancji . Młodsze dzieci uczyły się „ Piosenki                                                          o pomaganiu innym”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji przygotowana została gazetka tematyczna.

Na tablicach zawisło ” Drzewko Tolerancji” dla klas 1-3 . Uczniowie  wycinali                                          z kolorowego papieru ręce , pisali na nich coś miłego, życzliwego dla  koleżanki, kolegi, co to znaczy być tolerancyjnym  i przypinali na gałęziach drzewa.

Dla uczniów klas 4-8 została przygotowana ilustracja kuli ziemskiej. Uczniowie  także, jak klasy młodsze przygotowali z kolorowego papieru ręce, zamieszczali na nich  hasła o tolerancji i dopinali do kuli ziemskiej.

16 listopada w związku z  obchodzonym  Międzynarodowym Dniem Tolerancji  w naszej szkole dominował  kolor żółty jako symbol tolerancji oraz życzliwości.

Tydzień Tolerancji pod hasłem  „ Każdy inny, wszyscy równi” upłynął aktywnie. Uczniowie                      z zaangażowaniem podejmowali różne aktywności.

Mamy nadzieję, że w naszej szkole życzliwość i tolerancja będą na co dzień, gdyż dzięki nim życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom, uczniom i rodzicom za zaangażowanie  i współdziałanie podczas

akcji.

Zespół do spraw integracji