FAJNIE BYĆ SOBĄ Z TOBĄ

Na zajęciach pt. “Każdy z nas jest inny” realizowanych w ramach obchodów Tygodnia Tolerancji uczniowie z klasy 1a uczyli się akceptacji i tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka. Celem prowadzonych działań edukacyjnych było budowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza: tolerancji i życzliwości. Dzieci obejrzały bajkę i prezentację multimedialną, a to wszystko po to, aby lepiej zrozumieć pojęcie tolerancji. Napis na koszulce jednego z uczniów:

FAJNIE BYĆ SOBĄ Z TOBĄ,

wydaje się najlepszym posumowaniem zajęć.

Halina Rychter i Bożena Żurawka