Pierwsze spotkanie w ramach innowacji “Zakodowane zdrowie”

6 listopada klasa 2 c rozpoczęła zajęcia lekcyjne od wyjątkowej lekcji.

Zajęcia te były pierwsze z serii lekcji kodowania w ramach innowacji pedagogicznej „Zakodowane zdrowie”. Zajęcia te są odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat. Natomiast stworzenie innowacji inspirowane było metodą „Kodowanie na dywanie”.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Podczas realizacji innowacji nauka kodowania będzie płynnie łączyła się z profilaktyką prozdrowotną.

Pierwsze zajęcia w ramach innowacji „Zakodowane zdrowie” dotyczyły Wirusów i Bakterii. Podczas zajęć uczniowie: kształtowali postawy prozdrowotne, poszerzali wiedzę na temat wirusów, rozwijali kreatywność, uczyli się zasad fair play oraz rozwijali myślenie przyczynowo-skutkowe.