Wystawa ” Życie przechowane”

W dniach 10 – 17 listopada 2023r. uczniowie SP-35  mają okazję zapoznać  się na terenie szkoły                  z wystawą „Życie przechowane”. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej. Wystawa przenosi nas w świat ludzi o wielkich i niezłomnych sercach opowiada o ich odwadze, wierze, nadziei, miłości,  o tym co powinniśmy czynić żeby ocalać wszystko co najważniejsze. Ukazuje perspektywę zarówno ratujących jak i ratowanych. Mówi o fundamentalnym imperatywie moralnym wyrastającym z poświęcenia dla drugiego człowieka, o sensie i potrzebie niesienia pomocy  w potrzebie. Kilkanaście wybranych historii prezentowanych na wystawie przedstawia losy mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, którzy dzięki swoim wyborom  i czynom na zawsze zostali utrwaleni na najświatlejszych kartach naszej historii. Wielu z nich wyróżniono Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, niektórym przyznano go dopiero pośmiertnie.

Przechowujmy pamięć o tych, którzy tak jak Sprawiedliwy wśród Narodów Świata  w nieludzkich czasach przechowali życie innych, nie zapomnijmy o ratujących i ocalonych z Będzina, Sosnowca, Chorzowa, Katowic, Jaworzna…

Wystawa została zrealizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.