KONKURS WIEDZY  „Poznajemy kraje UNII EUROPEJSKIEJ”

Od dłuższego czasu wiele mówi się o integracji europejskiej i poczuciu jedności

wśród mieszkańców Starego Kontynentu. Można wiele na ten temat usłyszeć                                                 w mediach, przeczytać w prasie, najnowszej literaturze i Internecie.

 

Dlatego postanowiłyśmy zaprosić uczniów  naszej szkoły do wspólnej

wyprawy przez kraje Europy.

 

2 czerwca 2023 r. rozegrał się w naszej szkole konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

Celem konkursu było rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii Unii Europejskiej, zasadach jej funkcjonowania a także roli jaką odgrywa ona w kreowaniu współczesnego świata.

Udział w konkursie miał wzmocnić w młodych ludziach poczucie przynależności do europejskiego kręgu kulturowego, uświadomić im jak ważna jest obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej oraz rozbudzić chęć aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy.

 

Do konkursu przystąpili uczniowie klas 8 naszej szkoły. Zmierzyli się oni z pytaniami dotyczącymi historii integracji, państw członkowskich, organów i symboli UE.

 

Oto lista laureatów:

 

I miejsce – klasa 8b     Miłosz Fliga, Igor Tarnawski, Bartłomiej Ślósarczyk

II miejsce – klasa 8f     Maciek Strzelec, Szymon Kucharczuk, Władysław Kowalkowski

III miejsce – klasa 8c   Wanda Zielińska, Przemysław Szczepaniak

IV miejsce klasa – 8a   Jakub Kapłon, Tymoteusz Czerkowski, Jan Smits

 

Serdecznie gratulujemy!

KONKURS WIEDZY  „Poznajemy kraje UNII EUROPEJSKIEJ”

 

Joanna Nowak-Deja

Edyta Bioli