II edycjiaOgólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego „ Mój SPE – cjalny bohater”,

W grudniu klasa 4b wzięła udział w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego „ Mój SPE – cjalny bohater”, którego organizatorem był Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy.
Celem projektu było m.in : poszerzenie wiadomości dotyczących ograniczania barier i tworzenie dostosowań w przestrzeni publicznej dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie postaw prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz kształtowanie wrażliwości, empatii i tolerancji dla różnic międzyludzkich.
Zadaniem klasy było przygotowanie pracy w formie kolażu, przedstawiającej udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania.