Zwiedzanie Teatru Małego w Tychach

5 stycznia uczniowie klasy I c wraz z opiekunami odwiedzili Teatr Mały w Tychach.

Podczas aktywnego zwiedzania teatru, dzieci poznały najciekawsze miejsca. Odwiedziły pomieszczenie, z którego oświetleniowiec steruje światłami podczas spektaklu. W kulisach, nasi podopieczni mieli okazję zobaczyć jak wygląda garderoba wraz z prawdziwymi kostiumami oraz jak tuż przed wejściem na deski sceny przygotowują się aktorzy. Natomiast w sznurowni odkryli, za co odpowiadają dane sznury: czy za opuszczenie scenografii czy za podniesienie kurtyny. W kulisach sceny uczniowie poznali sztankiety, na których są zamontowane dekoracje. Na uczestników wycieczki czekały liczne teatralne zadania do rozwiązania. Podczas twórczej pracy dzieci tworzyły dekoracje oraz przygotowywały się do wspólnego występu. Nasi podopieczni bardzo dobrze odnaleźli się w tej teatralnej rzeczywistości i stali się częścią zespołu.