Dobrowolne ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIA NNW

Szanowni Rodzice,
informujemy, że zgodnie z przepisami prawa, szkoła nie zawiera umów grupowych ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży,
Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką. Kod dla naszej placówki podany jest w dzienniku Librus.

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/07055

Na portalu bezpieczny.pl rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Co ważne, w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.
Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez rodzica.
UWAGA! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po dniu sporządzenia wniosku, ale nie wcześniej niż od godziny 00:00 dnia następnego po opłaceniu składki w pełnej wysokości.
W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skontaktować się z dedykowanym opiekunem.
ZAKUPU TEGO NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 2022, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W UBEZPIECZENIU DZIECKA.OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI.
W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie do ubezpieczeń na portalu bezpieczny.pl prosimy o kontakt z:
Ilona Olszewska
tel. 501 570 965
e-mail:iolszewska@bezpieczny.pl
www.ilonaolszewska.pl