wychowanie patriotyczne

Zbliżają się święta ważne dla Polaków: 1 maja -nieformalnie nazywane  Świętem Pracy, 2 maja – Święto Flagi, 3 maja –Święto Narodowe Trzeciego Maja.
To dobry czas, w którym utrwalamy rolę i znaczenie takich pojęć  jak: ojczyzna, patriotyzm. Dzieci poznają historię Polski, symbole narodowe oraz oglądają ilustracje najstarszych zabytków naszego kraju.