“Aktywne i bezpieczne ferie zimowe”- wyniki konkursu

Miło nam poinformować, że konkurs plastyczny pt. “Aktywne i bezpieczne ferie zimowe” został rozstrzygnięty. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
Konkurs miał na celu rozwijanie kreatywności, rozbudzanie wyobraźni a przede wszystkim propagowanie bezpiecznych zabaw w trakcie ferii zimowych.
Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:
– samodzielność dziecka przy wykonaniu pracy,
– oryginalność, pomysłowość,
– zgodność z tematem.
Komisja konkursowa wyłoniła 5 laureatów:
I miejsce:
Arkadiusz Góra kl. 1a
II miejsce:
Milena Sarnowska kl. 1b
Zofia Lizińczyk kl. 2c
III miejsce:
Hanna Pisarzowska kl. 3a
Maja Pływaczyk kl. 3a
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy.

Życzymy bezpiecznych ferii zimowych.


A.Dolina, I.Sikora, K.Kotuła, M.Szojda, M.Majerczyk