O STROJU ROZBARSKO- BYTOMSKIM W KL. 4 B

W dniu 15 stycznia klasa 4 b uczestniczyła w spotkaniu bibliotecznym na temat stroju śląskiego rozbarsko-bytomskiego.  Uczniowie poznali także niektóre heksy czyli czarownice z opowiadań pt. „Bojki śląskie” Marka Szołtyska. Dowiedzieli się kim jest połednica, szcziga, heksa latająca na beczce po maśle (nie na miotle jak w innych regionach kraju). Uczniowie opowiedzieli także o swoich śląskich krewnych.

Zachęcam uczniów naszej szkoły, aby wypytali dziadków, krewnych znajomych godających po ślonsku o najpiękniejsze ich zdaniem śląskie słowo oraz co znaczy (można narysować) i zapisane przynieśli  do pań w bibliotece. Zrobimy wystawę ze śląskich słówek.