XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ŚPIEWANIA KOLĘD I PASTORAŁEK KLAS INTEGRACYJNYCH „ WŚRÓD NOCNEJ CISZY”

           19 grudnia 2023r w pięknej świątecznej scenerii  odbył się w naszej  szkole                                            XVIII  Międzyszkolny  Konkurs  Kolędowania Uczniów Szkół Integracyjnych pod tytułem

„ Wśród nocnej ciszy”. W tym roku udział wzięli  uczniowie  : Szkoły Podstawowej nr 40 z  Oddziałami Integracyjnymi  z  Tychów, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami  Integracyjnymi z Tychów  i Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi   w Tychach.  Łącznie gościliśmy 75 uczestników.

Celem  konkursu było  zaprezentowanie  twórczości muzycznej uczniów klas integracyjnych.

Pierwsze  miejsce  zdobyła klasa II b  z SP- 5 z Tychów za pastorałkę „ Gore gwiazda ”, drugie  miejsce klasa  III a  z SP 5 z Tychów za pastorałkę „Pastuszek bosy ”, a trzecie  ex aequo klasa  I b z SP 35                z Tychów za pastorałkę „ W drodze do stajenki ” i klasa  II c z SP 40 z Tychów za pastorałkę „Do stajenki ”.

Poza konkursem  gościnnie wystąpił chór szkolny  z klas IV-VIII pod dyrekcją Pani Kamili Pyrkosz, który  wykonał piękne kolędy i pastorałki.

Wszyscy  uczestnicy  konkursu otrzymali  pamiątkowe dyplomy i słodycz, a laureaci  nagrody.

Przedstawione przez uczniów  kolędy i pastorałki dostarczyły wszystkim wielu wrażeń                                i przeżyć i tym samym wprowadziły w  nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom za przygotowanie uczniów do                                           XVIII  Międzyszkolnego  Konkursu Śpiewania Kolęd i Pastorałek  Klas Integracyjnych                                        „ Wśród nocnej ciszy”.

Wszystkim „kolędnikom” gratulujemy wspaniałego występu i serdecznie zapraszamy do udziału           w kolejnej edycji konkursu.

Konkurs należy zaliczyć do udanych, był okazją do wspólnego spotkania dzieci, nauczycieli,  rodziców    i kultywowania tradycji śpiewania kolęd. Zakończył się w miłej atmosferze słodkim poczęstunkiem.

Wyrażamy ogromną wdzięczność Szkolnej Radzie Rodziców za pomoc finansową niezbędną do realizacji  przedsięwzięcia.

 

Zespół do spraw  integracji