Zajęcia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu drogowego w Tychach

Ponieważ jesteśmy w pełni świadomi konieczności pogłębiania swojej wiedzy zw. z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy również i w tym roku klasy 4-8 uczestniczą w warsztatach organizowanych przez WORD w Tychach, które umożliwiły nam działanie w praktyce.Była to cenna lekcja .