„Bezpieczna droga do szkoły”

Jak co roku w pierwszych dniach września w klasach I – III przeprowadzane były zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teoria, jak się okazuje jest bardzo dobrze znana dzieciom, ale to praktyka weryfikuje wiedzę uczniów.

Dlatego klasa II c na pierwszą pieszą wycieczkę udała się na drogę. Jej celem było przede wszystkim utrwalenie zasad prawidłowego poruszania się w kolumnie, przechodzenia przez jezdnię oraz rozpoznawanie znaków drogowych.

Atrakcją spaceru była możliwość zaobserwowania poruszających się ulicą sportowych pojazdów. Była to akcja polegająca na przygotowaniu krótkiego spotu promującego bezpieczeństwo na drodze.