Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – 4 września 2023r.

 

4 września 2023r.

O godz.9.00 serdecznie zapraszamy na mszę w kościele św. Benedykta.

 

Klasy I – o godz.10.00 uroczyste rozpoczęcie w sali gimnastycznej- pasowanie na ucznia klasy I, spotkanie  z dyrektorem i wychowawcami .

Następnie spotkanie z wychowawcami w klasach.

Ia – s.26                              Ib-s.25                           Ic-s.21

 

Klasy II i III- o godz. 10.00-10.30

IIa – s.19                             IIb – s.11                        IIc- s.21             IId-s.25

IIIa -s. 26                            IIIb – s.27                       IIIc-s.20

Klasy IV- o godz.10.00

IVa-s.18                              IVb-s.35                       IVc-s.16

Klasy V- o godz.10.00

Va-s.1                                 Vb-s.10                         Vc-s.54            Vd-s.17

Klasy VI- o godz.10.30

VIa-s.42                              VIb-s.70                       VIc-s.16             VId-s.2

Klasy VII- o godz.10.30

VIIa-s.7                              VIIb-s.18                        VIIc-s.10

Klasy VIII- o godz.10.30

VIIIa-s.9                              VIIIb-s.1