KLASA III C TWORZY  LAPBOOKA  PT. „CUDA ŚWIATA”

 

W dniach od 30 stycznia do 10 lutego 2023r. uczniowie klasy  3c w grupach  realizowali  projekt :  „ Cuda świata”. Przygotowywali informacje, ilustracje, które pozyskali z Internetu, książek z biblioteki szkolnej , czasopism i przedstawili je w postaci lapbooka .

Uczniowie przyklejali książeczki, kieszonki, harmonijki, wachlarze, ilustracje, notatki według własnych pomysłów. W lapbookach znalazły się  m.in. : Piramida Cheopsa, Wiszące ogrody Babilonu, Posąg Zeusa w Olimpii,  Świątynia Artemidy w Efezie, Mauzoleum  w Halikarnasie,  Kolos z Rodos, Latarnia morska (Pharos) w Aleksandrii i inne.

Po wykonaniu książek każdy zespół  prezentował swoją pracę i opowiadał o swoich cudach świata.

Dzięki tej pracy uczniowie poznali piękne budowle świata , pogłębili i usystematyzowali wiedzę                   w atrakcyjny sposób. Była to bardzo ciekawa i kreatywna forma pracy. Uczniowie byli zachwyceni.

E.C. J.M.