„ ŚWIATŁO DLA CIEBIE”

W grobie narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W tym roku pod hasłem „ ŚWIATŁO DLA CIEBIE”.

Harcerki I Szczepu działającego przy naszej szkole wraz z kadrą, przekazały Betlejemskie Światełko Pokoju do szkół, parafii, urzędów… wraz z najserdeczniejszymi, świątecznymi życzeniami od zuchów, harcerzy i kadry instruktorskiej ZHP Hufca Ziemi Tyskiej.