Zapraszamy na treningi Oyama Karate

 

Zapraszamy na treningi Oyama Karate prowadzone w SP nr 35. Organizatorem zajęć będzie Tyski Klub Karate, a prowadzić je będzie doświadczony instruktor – sensei Patrycja Zamojda-Ficek. Odbywać się będą od 5 września w każdy poniedziałek od godz. 16:00 do 17:00. Treningi prowadzone będą początkowo w formie gimnastyki ogólnorozwojowej, aby usprawnić jak najbardziej dzieci, a w dalszej kolejności zawodnicy uczyć się będą technik i ich zastosowań, co pozwoli im przygotować się do egzaminów oraz zawodów.
Wymagania organizacyjne:
Każdy uczestnik musi mieć wypełnioną deklarację członkowską pozwalającą mu uczestniczyć we wszystkich treningach naszego klubu. (deklaracja do pobrania)

Klubowa dekl członk TKK 2022-2023

 

Rodzice zobowiązują się do opłacania comiesięcznej składki członkowskiej w wysokości 100 zł oraz wpisowego do klubu – jednorazowo 50 zł. Pierwszy trening jest niezobowiązujący – jeśli dziecku się nie spodoba, jest on bezpłatny, jeśli wyrazi chęć kontynuowania – wlicza się go do składki miesięcznej. Składki płacone powinny być na konto:
Tyski Klub Karate ING Bank Śląski 03 1050 1399 1000 0090 8042 2133
Z dopiskiem: Imię i Nazwisko dziecka, składka członkowska

W przypadku nieobecności na treningu zajęcia można odrobić w dowolnej grupie prowadzonej przez nasz klub. Harmonogram zajęć oraz wszystkie regulaminy klubowe znajduje się na stronie internetowej:
https://tychy.oyamakarate.info/s/2550/67317-Harmonogram-zajec-20122013.htm
Zawodnicy początkowo ćwiczą w strojach sportowych, na boso.
W razie pytań prosimy o kontakt:
Prezes Klubu – Sensei Danuta Fyda-Granek, tel. 603 576 066, mail: karate.tychy@gmail.com


Zapraszamy na treningi! Z nami jest najlepiej