ROK szkolny 2021/22

Organizacja roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty- 24.05.,25.05.,26.05. 2022r.
Zakończenie roku szkolnego -24 czerwca 2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 15.10.,12.11.,2.05.,24.05.-26.05.,1.06.,17.06.

Zebrania wychowawców klas z rodzicami

21-22 września 2021 r.
16-17 listopada 2021r.„Wywiadówka inaczej”
11-12 stycznia 2022r.
17-18 maja 2022r.

Konsultacje z rodzicami

6.10.2021 r.
1.12.2021r.
2.02.2022r.
2.03.2022 r.
6.04.2022r.
8.06.2022 r.