” projekt z ZUS ” dla uczniów klasy VIII

„ Projekt z ZUS” dla uczniów klas VIII

Celem „Projektu z ZUS” jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół podstawowych, którzy już niedługo wkroczą na rynek pracy. „Projekt z ZUS” uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny); ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

Zadaniem uczestników projektu jest wykonanie materiału wyjaśniającego, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

Dodatkowym zadaniem uczestników projektu jest wykonanie pracy, wyjaśniającej, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

Formy wykonania pracy:
1) film: do 5 min (w formacie avi, mp4),
2) plakat: preferowany format A2, karton (minimum 150 g/m2, tzw. brystol),
3) komiks: minimum 5 scenek.

Autorzy prac najlepszych i wyróżnionych w etapie centralnym otrzymują nagrody rzeczowe, w zależności od zajętego miejsca. Najlepsze   i wyróżnione w etapie centralnym prace są publikowane na stronie www.zus.pl/edukacja

Koordynatorami programu w każdej VIII  klasie są wychowawcy klas.