Ogólnopolski Projekt “Deutsch hat Klasse”

Założenia projektu szczególnie przypadły do gustu naszym uczniom, ponieważ język niemiecki jest drugim językiem obcym nauczanym w szkole, a, jak dotąd, uczniowie nie mieli sali do nauki niemieckiego, w której mogłyby zawisnąć plakaty i inne pomoce dydaktyczne do nauki języka.
Realizacja ruszyła. Wystrój sali zaczęto tworzyć od podstaw. W projekcie wzięli udział uczniowie dwóch klas – VIII C, VIII E oraz kilkoro uczniów klasy VII B. By zrealizować założenia projektu, uczniowie samodzielnie stworzyli pomoce do nauki języka niemieckiego, a także zaczęli pozyskiwać sponsorów. Dzięki pozyskanym funduszom zostały zakupione naklejki edukacyjne, umieszczone na schodach prowadzących do sali lekcyjnej. 

Udział w projekcie miał wpływ na kilka czynników:

WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW KLASOWYCH.

Uczniowie różnych klas brali udział w różnego rodzaju działaniach, w których wykorzystywali swoje zdolności i predyspozycje np. do tworzenia pomocy dydaktycznych.

 PARTYCYPACJA. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które nieraz były efektem poszukiwania konsensusu. Zorganizowali spotkanie z Dyrekcją szkoły, podczas którego przedstawili swoje pomysły i propozycje. Ponadto, uczniowie uczyli się brać pod uwagę zdanie innych osób korzystających z sali oraz zaangażowali w projekt nauczycieli innych przedmiotów, rodziców oraz społeczność lokalną.

ZMIANA OGÓLNEJ ARANŻACJI POMIESZCZENIA.

W sali wprowadzono zmiany wpływające na polepszenie samopoczucia uczniów. Aranżacja miejsca nauki odpowiada dydaktycznym potrzebom wychowanków. Na ścianach pojawiły się flagi krajów niemieckojęzycznych oraz logo marek niemieckich samochodów. Na schodach prowadzących do sali zostały umieszczone naklejki edukacyjne z zaimkami pytającymi w języku niemieckim i polskim, jak również nazwy krajów sąsiadujących z Niemcami wraz z ich flagami. Dodatkowo drzwi sali zostały oznakowane naklejkami, które przedmioty są w niej nauczane. Młodzież bardzo potrzebowała dużego widocznego zegara, stąd, taki został zakupiony i zawieszony na ścianie.
Materiały i pomoce dydaktyczne w języku niemieckim przygotowane przez uczniów to m.in.: zmodyfikowana i opisana gra jenga, klocki drewniane, które służą do budowania zdań w formie przestrzennej, plakaty tematyczne oraz plakat powiązany z doradztwem zawodowym.

 NAUKA I NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

Wystrój sali przypomina naturalne środowisko niemieckojęzyczne oraz pomaga w wyrażaniu potrzeb komunikacyjnych w języku niemieckim. Realizacja projektu przebiegła na bardzo wysokim poziomie. W działania zaangażowała się lokalna społeczność, dorośli absolwenci szkoły, w której uczą się dzieci lub z którą jesteśmy związani poprzez pracę czy miejsce zamieszkania. Udało nam się stworzyć zaplecze dydaktyczne do nauki języka niemieckiego. Pozyskaliśmy słowniki, gry, filmy DVD, książki oraz inne pomoce naukowe. Dzięki wsparciu Dyrekcji, nauczycieli, Rady Rodziców, lokalnych firm, zaangażowaniu się uczniów oraz ich rodziców, członków najbliższej rodziny, pana konserwatora, na którego mogliśmy zawsze liczyć, dziś możemy podziwiać efekty naszej wspólnej pracy.  

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy. Efekt naszej wspólnej pracy zachęca nas do kolejnych wyzwań i działań. 

Skład zespołu: KLASA VIII C i KLASA VIII E wraz z opiekunem Agnieszką Gałuszką

Zapraszamy do Fotogalerii.