Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21

                 Rozkład dzwonków 

0. 7.10 – 7.55

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.50 – 9.35
 3. 9.40 – 10.25
 4. 10.35 – 11.20
 5. 11.30 – 12.15
 6. 12.35 – 13.20
 7. 13.40 – 14.25
 8. 14.30 – 15.15
 9. 15.20 – 16.05
 10. 16.10 – 16.55
 11. 17.00 – 17.45                                          
  Organizacja roku szkolnego 2020-2021
   

  Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych

   

  1 września 2020 r.

   

  Zakończenie pierwszego semestru

   

  29 stycznia 2021r.

  Terminy ferii zimowych3-17 stycznia 2021r.
   

  Zimowa przerwa świąteczna

   

  23 – 31 grudnia 2020

  Wiosenna przerwa świąteczna1-6 kwietnia 2021 r.
  Rekolekcje wielkopostne i inne przerwy w nauceDo ustalenia.
  Egzaminy próbne.Do ustalenia.
  Egzamin ósmoklasistyjęzyk polski – 25 maja 2021 r matematyka- 26 maja 2021 r

  język obcy nowożytny- 27 maja 2021 r

   

  Spotkania z rodzicami

   

  Dni otwarte

  Organizacja zależy od sytuacji epidemiologicznej
  Zebrania wychowawców klas z rodzicami15-17 września 2020 r

  20- 21 grudnia 2020r.- oceny proponowane

   

  18-20 maja 2021r.- oceny proponowane

   

  Konsultacje z rodzicami

  ( wychowawca może zrobić zebranie )

  7 października 2020 r.

  4 listopada 2020 r.

  grudnia 2020r.

  marca 2021 r.

  7 kwietnia 2021r.

  2 czerwca 2021 r.

   

  Zebrania rady pedagogicznej

   

  Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji (śródrocznej, rocznej)

   

  26 stycznia 2021r.- konferencja klasyfikacyjna

   

  10 lutego 2021r.- konferencja plenarna


   16 czerwca 2021r.- konferencja klasyfikacyjna

   

  1 lipca 2021r.- konferencja plenarna

   

  Uroczystości szkolne i uczniowskie

  Dzień Komisji Edukacji Narodowej Święto Patrona Szkoły

  Dzień Dziecka

   

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego

  13 października 2020r.

   

  28 maja 2021r.

   

  1 czerwca 2021r.

   

  25 czerwca 2021r.

   

   

  Wakacje

   

   

  26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

   

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

   

  1. 14 października 2020 r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
  2. 25,26,27 maja 2021 r. – egzaminy ósmoklasisty
  3. 28 maja – Święto Szkoły
  4. 4 czerwca 2021r. – dzień wolny po Bożym Ciele